IPA változással kapcsolatos szabályozás-módosítási kérelem

IPA változással kapcsolatos szabályozás-módosítási kérelem tárgyú levél Dr. Matolcsy György Miniszter Úr részére.

Dr. Matolcsy György Miniszter Úr részére
Nemzetgazdasági Minisztérium
Budapest, József nádor tér 2-4.
1051

Tárgy: IPA változással kapcsolatos
szabályozás-módosítási kérelem


Tisztelt Miniszter Úr!

Az október 17-i sajtótájékoztatóját követően október 25.-i keltezésű közös beadványban a Magyar Gyógyszerészi Kamara és a Gyógyszer-nagykereskedők Országos Szövetsége képviseletében kértük, hogy „a közfinanszírozott, hatósági árrés-szabályozással forgalmazott gyógyszerekre tekintettel az IPA számításának bejelentett változása alól a gyógyszer-nagykereskedelem és a lakossági gyógyszerellátás szereplői mentességet kaphassanak”.  A beadványban jeleztük, hogy „Az elérhető információk alapján a gyógyszer-nagykereskedők által fizetendő IPA mértéke éves szinten a jelenlegi 0,58-0,60 mdFt-ról 2,08-2,16 mdFt-ra, a gyógyszertáraké 1,7-1,8 mdFt-ról 2,2 mdFt-ra növekedhet, ami összesen a gyógyszer-kereskedelemben 1,9-2,0 mdFt-ot tesz ki”. Tájékozattunk arról is, hogy a közfinanszírozott gyógyszerek körében hatósági árrés-szabályozás van hatályban, mely alapján „a nagykereskedelemben érvényesíthető átlag-árrés a nagykereskedelmi eladási árból számolva kb. 5,1%, a gyógyszertáraknál a fogyasztói árból számolva ez az érték átlagosan kb. 11,7%, ebben a termékkörben a nagykereskedők és a gyógyszertárak teljes mértékben elszenvedői a változásnak; annak sem áthárítására, sem kompenzálására eszközökkel nem rendelkeznek.” Továbbá jeleztük, hogy „egyes nagy értékű gyógyszerek forgalmazása teljesen ellehetetlenülhet”, hiszen a hatóságilag maximált árrésnek kell fedezetet nyújtani a banki átutalások költségén felül az IPA-ra is.

Időközben az „egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról” szóló T/8750 számú törvényjavaslathoz az Országgyűlés Számvevőszéki és Költségvetési Bizottsága módosító javaslatot nyújtott be, amely kezdeményezi a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv) 39. § (1) bekezdésének módosítását, és a 39. § új (4)-(6) bekezdéssel való kiegészítését. A javaslatot az Országgyűlés november 12-én megszavazta, a végszavazásra várhatóan jövő héten kerül sor.

A módosító javaslat a lakossági gyógyszerellátás (gyógyszertárak) szempontjából alapvetően kedvező, ugyanis – az eredeti információkkal szemben – éves 500 mFt nettó árbevételi határig az IPA alapjának csökkentését az elábé teljes összegével lehetővé teszi. Ez – becsléseink szerint – a gyógyszertárak kb. 80-85%-ánál az IPA változás negatív hatásait kiküszöböli. Ugyanakkor az ennél nagyobb nettó árbevételű gyógyszertárak esetében a módosított IPA szabályozás érvényesül, jelentős gyógyszerellátási kockázatot generálva, hiszen ezen gyógyszertárak között jelentős számban vannak olyanok, amelyek a speciális, nagy értékű közfinanszírozott gyógyszerek forgalmi részarányának magas hányada miatt csupán néhány százaléknyi árrést tudnak érvényesíteni, így az IPA jelenlegi mértékének többszörösét lesznek kénytelenek befizetni.

A november 12-én megszavazott módosító javaslat a gyógyszer nagykereskedők számára még kedvezőtlenebb az eredeti tervezethez képest. A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének tagvállalatai a tavalyi évben 732.576 e forint iparűzési adót fizettek, az új szabályozás szerint ennek mértéke – ugyanezen alapadatok figyelembevételével – 3.156.422 e Ft lesz, ami 2,4 mrdFt-nál nagyobb növekedést jelent és meghaladja a gyógyszer-nagykereskedelemben érvényesíthető össz-árréstömeg 10%-át. Hét tagvállalat közül három esetében a vállalkozás idei eredménye nem éri el a fizetendő iparűzési adó összegét, tehát előfordulhat, hogy jelenleg „nyereséges” vállalkozások válnak fizetésképtelenné az adó kivetése miatt. Túl azon, hogy az ott dolgozó néhány száz ember elvesztheti az állását, a vállalatok megszűnése veszélyezteti a magyar betegek gyógyszerellátását is.

Ismételten jelezzük, hogy az 5/2007. (I. 24.) EüM rendelet értelmében a közfinanszírozott gyógyszerek nagy- és kiskereskedelmi árrése maximált, így ebben a termékkörben sem a gyógyszer-nagykereskedőknek, sem a gyógyszertáraknak nincs lehetőségük az IPA növekményt kompenzálni.

Elfogadva és megértve azt a szempontot, hogy a gazdaság jelenlegi helyzetében minden résztvevőnek többletterheket kell vállalnia, tudomásul vesszük, hogy teljes körű ágazati mentességet nem kaphatunk, azonban kérjük, hogy az Országgyűlés által november 12-én elfogadott módosító javaslat Htv 39. § (4) bekezdésének szövege az alábbiak szerint változzék:

„(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti nettó árbevétel csökkentő összeggel (eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke) a vállalkozó – nettó árbevétele összegéttől függően, sávosan – az alábbiak szerint csökkentheti nettó árbevételét. A nettó árbevétel

  • 500 millió forintot meg nem haladó, valamint a közfinanszírozott gyógyszerek nagykereskedelmi forgalmazásából és közvetlen lakossági gyógyszerellátásából származó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg egésze,
  • 500 millió forintot meghaladó, de 20 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 85%-a,
  • 20 milliárd forintot meghaladó, de 80 milliárd forintot meg nem haladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legalább az e sávba jutó nettó árbevétel 75%-a,
  • 80 milliárd forintot meghaladó összegéből az e sávba jutó nettó árbevétel csökkentő összeg, de legfeljebb az e sávba jutó nettó árbevétel 70%-a vonható le”

Kérjük, vegyék figyelembe, hogy a szektort az elmúlt másfél év folyamán jelentős elvonások érték, a gyógyszer nagykereskedők számának további csökkenésével pedig térben és időben is csökken a gyógyszerellátás színvonala, ez pedig hátrányos lenne a betegek számára is.

Budapest, 2012. november 15.
Tisztelettel:

Dr. Küttel Sándor
elnök
Gyógyszer-nagykereskedők Országos Szövetsége
Dr. Hankó Zoltán
elnök
Magyar Gyógyszerészi Kamara

 

Tájékoztatásul kapják:

  • Dr. Lázár János miniszterelnökséget vezető államtitkár
  • Dr. Szócska Miklós EMMI Egészségügyért felelős államtitkár

Tagszervezeteink

Tagszervezeti lista letöltése
140kbyte, .docx

Kapcsolatok

Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége

Cím:1118. Budapest, Radvány u. 20/A.


Tel/fax: 06-1-309-0248


Telefon: 06-1-309-0249


E-mail : php[@]gynsz.hu


Honlap: www.php-gynsz.hu


Főtitkár: Fáczányi István, Mobil: 06-309-925-771


Operatív és projekt menedzser: Hajnal Csilla, Mobil: 06-309-822-489

 
 
HonlapkĂŠszĂ­tĂŠs, tĂĄrhely, domain, banner, webdesign, grafika